HAPEs - Institutional repository of "B.P. Hasdeu" Municipal Library

Tipăriturile româneşti în Basarabia sub stăpînirea rusă (1812-1918) : Bibliografie ; Bibliografia lucrărilor privitoare la Basarabia apărute de la 1918 încoace ; Contribuţii la vechea lirică românească

Show simple item record

dc.contributor.author David, Alexandru
dc.contributor.author Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
dc.contributor.author Kulikovski, Lidia
dc.contributor.author Colesnic, Iurie
dc.date.accessioned 2024-05-16T11:15:47Z
dc.date.available 2024-05-16T11:15:47Z
dc.date.issued 1993
dc.identifier.isbn 5-362-00997-4
dc.identifier.uri https://hapes.hasdeu.md/xmlui/handle/123456789/543
dc.description David, Alexandru. Tipăriturile româneşti în Basarabia sub stăpînirea rusă (1812-1918) : Bibliografie ; Bibliografia lucrărilor privitoare la Basarabia apărute de la 1918 încoace ; Contribuţii la vechea lirică românească / Alexandru David ; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” ; pref. de Lidia Kulikovski ; studiul portr. Alexandru David de Iurie Colesnic. – Chişinău : Universitas, 1993. – 223 p. : il. ISBN 5-362-00997-4. en_US
dc.description.abstract Lucrarea este primul volum al „Bibliotecii „Basarabiana” (Bibliografia Basarabiei) menite să alcătuiască temelia documentară a bibliografiei basarabene, iniţiată de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi elaborată sub îndrumarea scriitorului şi bibliografului Iurie Colesnic. Acest volum dăm cititorului prilej de a cunoaşte scrierile lui Alexandru David, ziarist şi eminent bibliograf. Ediția conține: 1. O prefață semnată de Lidia Kulikovski; 2. Un bibliograf prin vocație – Alexandru David, studiu semnat de Iurie Colesnic; 3.Tipăriturile româneşti în Basarabia sub stăpînirea rusă (1812-1918) - o ediție aniversară apărută cu prilejul împlinirii a 120 de ani de la deschiderea Tipografiei Eparhiale la Chișinău ce include cărțile tipărite în cadrul acesteia, în uz la bisericile din sate și orașe; 4.Bibliografia lucrărilor privitoare la Basarabia apărute de la 1918 încoace – un fragment din Bibliografia completă a Basarabiei; 5. Contribuţii la vechea lirică românească - un studiu critic semnat de Alexandru David. The work is the first volume of the "Bessarabian Library" (Bibliography of Bessarabia) intended to form the documentary foundation of the Bessarabian bibliography, initiated by the Municipal Library "B.P. Hasdeu" and developed under the guidance of the writer and bibliographer Iurie Colesnic. This volume gives the reader the opportunity to get to know the writings of Alexandru David, journalist and eminent bibliographer. The edition contains: 1. A preface signed by Lidia Kulikovski; 2. A bibliographer by vocation – Alexandru David, study signed by Iurie Colesnic; 3. Romanian printing in Bessarabia under Russian rule (1812-1918) - an anniversary edition published on the occasion of the 120th anniversary of the opening of the Diocesan Printing House in Chisinau, which includes the books printed within it, in use in churches in villages and cities; 4. Bibliography of works related to Bessarabia published since 1918 - a fragment of the Complete Bibliography of Bessarabia; 5. Contributions to the old Romanian lyric - a critical study signed by Alexandru David. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Universitas en_US
dc.subject Alexandru David en_US
dc.subject Tipografia Eparhială din Chișinău en_US
dc.subject aniversări en_US
dc.subject carte en_US
dc.subject religie en_US
dc.subject istorie en_US
dc.subject Tipărituri româneşti en_US
dc.title Tipăriturile româneşti în Basarabia sub stăpînirea rusă (1812-1918) : Bibliografie ; Bibliografia lucrărilor privitoare la Basarabia apărute de la 1918 încoace ; Contribuţii la vechea lirică românească en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account