Cercetare bibliografică

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Litera, 2002)
  The bibliographic volume is the occasion of the 60th anniversary of the literary critic and historian Mihai Cimpoi. The two composers: Dr. Conf. Lidia Kulikovski and Taisia ​​Verebcean designed a two-part structure. The ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău” (Museum, 2005)
  Iurie Colesnic's biobibliography is dedicated to the 50th anniversary of the writer, historian, publisher. The paper, containing 1042 descriptions of materials about some Bessarabian personalities. The volume includes the ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Filiala „Transilvania” (TipoMoldova, 2019)
  This biobibliography is dedicated to the prose writer, essayist, translator, critic and literary historian Leo Butnaru. The work consists of 1602 bibliographic descriptions, it will be useful to those interested in the ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău” (S. n., 2007)
  This volume, elaborated on the occasion of the 130th anniversary of the founding of the Municipal Library „B.P. Hasdeu ”, is the second edition of the WB chronicle. This volume includes 2121 bibliographic sources about the ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Filiala „Liviu Rebreanu” (Magna-Princeps, 2010)
  This biobibliography is dedicated to the writer Aureliu Busuioc. The work includes a considerable volume of information in the field of literature, journalism, music, theater and cinema, emphasizing the diversity of creation ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău” (Magna-Princeps, 2011)
  This paper is the second edition of Lidia Kulikovski's Biobibliography, completed and processed. The idea of ​​developing this edition has been motivated by a considerable number of publications over the last five years ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău” (Elan Poligraf, 2006)
  This work, conceived as a jubilee one, totals about 250 materials by and about Lidia Kulikovski, general director of the Municipal Library „B.P. Hasdeu ”, associate professor. The biobibliography includes materials from 1991-2006.
 • Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Centrală (IDSI, 2016)
  This biobibliographic study was conducted on the occasion of his 70th birthday since the birth of the scientist Ion Holban, dr. in physical and mathematical sciences. The work was designed to reflect the great variety and ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău” (S. n., 2012)
  This volume, elaborated on the occasion of the 135th anniversary of the founding of the Library Municipal „B.P. Hasdeu ”, is the third edition of the BM chronicle. This volume includes 2547 bibliographic records, of which ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Filiala „Alba Iulia” (Grafema Libris, 2013)
  This biobibliography is dedicated to Elena Tamazlâcaru. He presents materials from his activity as a journalist, essayist, poet, prose writer, presenter, author and editor of TV shows. The work is structured in three main ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (S. n., 2012)
  This work includes author's editions, collaborations in other volumes (fiction, critical studies and literary history, essays, chronicles, critical references, prefaces, afterwords, notes, arguments, critical assessments), ...
 • Kulikovski, Lidia; Mășcăuțanu, Nadejda; Tricolici, Claudia; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (S. n., 2020)
  Prezenta lucrare trece în revistă lucrările care reflectă rezultatele cercetărilor inițiate și realizate în anii 2012-2019 și pune în valoare contribuția angajaților cercetători din secțiile de profil și filialele ei. ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Departamentul Marketing; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău” (S. n., 2012)
  Catalogul respectiv reprezintă publicațiile Bibliotecii Municipale pentru perioada 2007-2011. În primul capitol sunt cumulate bibliografii şi biobibliografii axate pe punerea în valoare a personalităţilor locale, pe ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” (Tehnica-Info, 2012)
  Monografia bibliografică prezintă exhaustiv conţinutul revistei BiblioPolis în acești 11 ani. E un volum consistent de date care sintetizează și decodifică conținutul celor 45 de volume de revistă sub aspectul autori, ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Publică de Drept (S. n., 2019)
  Prezenta Biobibliografie este concepută și realizată cu ocazia aniversării a 75-a a doctorului în drept Nicolae Osmochescu. Lucrarea prezintă o privire retrospectivă asupra vastei activități și a realizărilor impunătoare ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Filiala „Transilvania”; Departamentul „Memoria Chișinăului” (S. n., 2013)
  Apariția biobibliografiei a fost prilejuită de aniversarea a 60 de ani de la nașterea poetei Renata Verejanu. Lucrarea reflectă activitatea prodigioasă a poetei și cuprinde următoarele compartimente: Proiecte literare: ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Filiala „Transilvania”; Departamentul „Memoria Chișinăului” (S. n., 2015)
  The work summarizes the prodigious activity of the journalist, political analyst, linguist, Constantin Tănase.
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Evreiască - Centrul Comunitar „I. Mangher” (S. n., 2013)
  Bibliografia este dedicată centenarului nașterii scriitorului Ihil Șraibman, personalitate marcantă a vieții literare și culturale a comunității evreiești din Republica Moldova. Lucrarea cuprinde 511 surse bibliografice ...
 • Шпитальник, Сара; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Evreiască - Centrul Comunitar „I. Mangher” (S. n., 2015)
  This paper presents memoirs and essays on the families of Bessarabian Jews. The index includes: the main data of the life of Сара Шпитальник, statements of the leaders of the Jewish community and poems dedicated to it. The ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Filiala „Alba Iulia” (S. n., 2013)
  Această lucrare este un semn de respect şi preţuire pentru poetul, profesorul, scriitorul, folcloristul, memorialistul, ziaristul, etnologul, traducătorul, editorul albaiulian Ion Mărgineanu. Lucrarea este structurată în ...

View more