Bibliografii

 

News

Bibliografii

Recent Submissions

 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău”; Verebcean, Taisia; Pânzari, Ludmila; Pohilă, Vlad; Kulikovski, Lidia (Museum, 1996)
  Lucrarea are ca scop informarea publicului larg, despre literatura privitoare la Chişinău și reflectă diversitatea vieţii social-politice, economice, culturale a municipiului. The aim of the work is to inform the general ...
 • David, Alexandru; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Kulikovski, Lidia; Colesnic, Iurie (Universitas, 1993)
  Lucrarea este primul volum al „Bibliotecii „Basarabiana” (Bibliografia Basarabiei) menite să alcătuiască temelia documentară a bibliografiei basarabene, iniţiată de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi elaborată sub ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău”; Kulikovski, Lidia; Pohilă, Vlad (Colograf-com, 2002)
  Bibliografia a fost editată cu prilejul aniversării a 125 ani de activitate ai Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” și include diferite tipuri de documente, care reflectă activitatea bibliotecii: rapoarte, programe de ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Драганов, Петр; Kulikovski, Lidia; Colesnic, Iurie (Universitas, 1993)
  Ediția a fost realizată de Petre Draganov, enciclopedist, un om de știință, filolog slav, etnograf și istoric literar, director al Seminarului pedagogic din Rovninsk, și reprezintă un Index bibliografic alfabetic al surselor ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu”; Madan, Natalia; Vulpe, Elena; Kulikovski, Lidia; Foiu, Taisia; Pohilă, Vlad (ÎM CEP „Chişinău-Prim”, 2006)
  Bibliografia „Nicolae lorga şi permanenţele istoriei” este dedicată ilustrului savant şi patriot român de la naşterea căruia s-au împlinit 135 ani şi constituie un pios omagiu al Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu” din ...
 • Șpac, Ion; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Academia de Științe a Republicii Moldova, Biblioteca Științifică Centrală; Kulikovski, Lidia; Pânzari, Ludmila; Pohilă, Vlad (Pontos, 2002)
  Bibliografia include informații din cuprinsul revistei „Viaţa Basarabiei”, revistă de cultură generală, editată în perioada 1932-1944 de Asociaţia culturală „Cuvânt Moldovenesc”, fondator și preşedinte al Asociației fiind ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Publică Transilvania; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău”; Kulikovski, Lidia; Onciu, Parascovia; Capiţa, Ludmila; Pohilă, Vlad (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2006)
  Lucrarea este prilejuită de aniversarea a 15 ani de existenţă ai Bibliotecii „Transilvania”, filială a Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”. Bibliografia include 1003 de descrieri bibliografice (1911-2005) referitoare la: ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Kulikovski, Lidia; Harjevschi, Mariana; Tricolici, Claudia; Goian, Natalia; Foiu, Taisia; Osovski, Irina; Scobioală, Genoveva; Taragan, Elena (Garomont-Studio, 2022)
  Volumul Publicațiile bibliografice ale Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” : Bibliografie de bibliografii a fost elaborat către aniversarea a 145 de ani de la fondarea Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Prezenta lucrare ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Kulikovski, Lidia; Harjevschi, Mariana; Tricolici, Claudia (Garomont-Studio, 2022)
  Bibliografia revistei BiblioPolis (2012‐2021) este al doilea volum de date care sintetizează și decodifică conținutul revistei sub toate aspectele tematice, biblioteconomice, bibliologice, literar-culturale și bibliometrice. ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Secția „Memoria Chişinăului”; Foiu, Taisia (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2022)
  Încă în 1995 Biblioteca Municipală a inițiat elaborarea și editarea unor publicații de cronică a municipiului Chișinău, proces soldat cu apariția a cinci volume, care cuprind anii 1995, 1997-2002, 1999-2004, 2005-2010, ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Secția „Memoria Chişinăului”; Foiu, Taisia (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2022)
  Încă în 1995 Biblioteca Municipală a inițiat elaborarea și editarea unor publicații de cronică a municipiului Chișinău, proces soldat cu apariția a patru volume, care cuprind anii 1995, 1997-2002, 1999-2004, 2005-2010. Prezenta ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Kulikovski, Lidia; Vartic-Hasnaș, Nina; Tricolici, Claudia; Harjevschi, Mariana (S.n., 2023)
  The bibliographic monograph reflects the activity of Andrei Vartic, an encyclopedic personality, as a theater director, actor, publicist, writer, scientific researcher, editor, historian, pedagogue, journalist, art critic, ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu”; Vulpe, Elena; Tutun, Irina; Kulikovski, Lidia; Foiu, Taisia (Chișinău-Prim, 2007)
  The present bibliography "Nicolae Titulescu - emblematic figure of international diplomacy" is dedicated to the commemoration of the 125th anniversary of the birth of the great Romanian diplomat and politician Nicolae ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu”; Vulpe, Elena; Gorobeţ, Galina (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2003)
  The bibliography was elaborated on the occasion of the 330th anniversary of the birth of Dimitrie Cantemir, ruler of Moldova, scientist, philosopher, historian, politician, composer, musicologist, linguist, ethnographer, ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Publică „Târgu-Mureș”; Tasmalî, Maria; Șatravca, Claudia (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2003)
  The bibliography was elaborated on the occasion of the 330th anniversary of the birth of Dimitrie Cantemir, ruler of Moldova, scientist, philosopher, historian, politician, composer, musicologist, linguist, ethnographer, ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău”; Șpac, Ion; Baltag, Tatiana; Pânzari, Ludmila (S.n., 2013)
  The pedagogical press from the interwar period is a retrospective bibliography of periodical publications with a pedagogical character, which appeared in Chisinau during the interwar period (1917–1941). Presa pedagogica ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Kolomoițev, Tatiana; Detișin, Olga (Museum, 1996)
  The bibliography is dedicated to the painter Glebus Sainciuc and includes paintings, graphics, portraits of famous people, literature about the painter's life and work, interviews, conversations, his articles, artistic ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Pânzari, Ludmila (Museum, 1995)
  The bibliography is dedicated to the poet Grigore Vieru and includes his work as a poet, publicist, translator, composer, songs based on the poet's verses, speeches, interviews, journalistic articles, literary criticism, ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Focşani; Biblioteca Publică „Ștefan cel Mare”; Fîntînaru, Teodora; Oprișan, Nicoleta; Ciornîi, Lidia (S.n., 2007)
  The biobibliography reflects the life and activity of the prose writer, poet, essayist and diplomat Duiliu Zamfirescu. The work includes introductory studies written by Mihai Cimpoi and Ioan Adam; chronological table, ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău” (Universitas, 1992)
  The aim of the index is to present the publications dedicated to Alexei Mateevici, poet, publicist, folklorist, translator.

View more