Show simple item record

dc.contributor.author Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
dc.contributor.author Kulikovski, Lidia
dc.contributor.author Harjevschi, Mariana
dc.contributor.author Tricolici, Claudia
dc.date.accessioned 2024-02-06T11:36:48Z
dc.date.available 2024-02-06T11:36:48Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.isbn 978-9975-162-32-6
dc.identifier.uri https://hapes.hasdeu.md/xmlui/handle/123456789/483
dc.description Kulikovski, Lidia. Bibliografia revistei BiblioPolis, 2012-2021 / Lidia Kulikovski ; responsabil de ediţie: Mariana Harjevschi; redactare bibliografică: Claudia Tricolici; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”. - Chişinău : Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2022 (Garomont-Studio). - 393 p : tab. - (Colecţia „Bibliographica”, ISBN 978-9975-134-81-1). ISBN 978-9975-162-32-6 en_US
dc.description.abstract Bibliografia revistei BiblioPolis (2012‐2021) este al doilea volum de date care sintetizează și decodifică conținutul revistei sub toate aspectele tematice, biblioteconomice, bibliologice, literar-culturale și bibliometrice. Lucrarea se deschide cu o prefață semnată de Mariana Harjevschi, director general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Conținutul volumului bibliografic este structurat în patru capitole. Primul, Studii introductive, include opt articole asupra cuprinsului revistei BiblioPolis, care relevă dimensiuni specifice de conținut, pe care le-a acoperit în acest segment temporal: cultură juridică, transformare digitală, cercetare locală, formare continuă a bibliotecarilor, profilul bibliotecarului, direcții de cercetare infodocumentară, educație a culturii cărții și lecturii. Capitolul doi, Bibliografie, include conținutul revistei BiblioPolis din acești zece ani. Capitolul trei, Indexuri, cuprinde: Index de autori; Index de nume; Index de titluri; Index de recenzii, consemnări, impresii de lectură; Index de persoane intervievate; Index de rubrici; Index de subiecte, care ajută la dezvăluirea conținutului, completează studiile introductive și fac revista ușor accesibilă. Ultimul capitol, Receptarea revistei, include, selectiv, articole, recenzii, impresii, consemnări despre revista BiblioPolis. The bibliography of the BiblioPolis magazine (2012-2021) is the second volume of data that summarizes and decodes the content of the magazine under all thematic, librarian, bibliological, literary-cultural and bibliometric. The work opens with a preface signed by Mariana Harjevschi, director general of the Municipal Library „B.P. Hasdeu”. The content of the bibliographic volume is structured in four chapters. The first, Introductory Studies, includes eight articles on the contents of the BiblioPolis magazine, which reveal specific content: legal culture, digital transformation, local research, continuous training of librarians, librarian profile, infodocumentary research directions, education of books and reading culture. Chapter two, Bibliography, includes the contents of the BiblioPolis magazine from these ten years. Chapter three, Indexes, includes: Index of authors; Index of names; Index of titles; Index of reviews, notes, reading impressions; Index of interviewees; Index of headings; Subject index, which helps to content disclosure, complete introductory studies and review easily accessible. The last chapter, Reception of the magazine, includes, selectively, articles, reviews, impressions, notes about the BiblioPolis magazine. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Garomont-Studio en_US
dc.subject Lidia Kulikovski en_US
dc.subject Revista en_US
dc.subject BiblioPolis en_US
dc.subject cercetare infodocumentară en_US
dc.subject carte en_US
dc.subject lectura en_US
dc.subject profilul bibliotecarului en_US
dc.subject transformare digitală en_US
dc.subject impresii de lectură en_US
dc.title Bibliografia revistei BiblioPolis, 2012-2021 en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account