HAPEs - Institutional repository of "B.P. Hasdeu" Municipal Library

Рыцарь Великого Книжества: Константин Шишкан [Constantin Şişcan] - жизнь, творчество, оценки, исследования : Персонография

Show simple item record

dc.contributor.author Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
dc.contributor.author Centrul de Informare și Documentare „Chișinău”
dc.contributor.author Filiala „Mihail Lomonosov”
dc.contributor.author Şcelcikova, Margarita
dc.contributor.author Strelina, Inna
dc.contributor.author Pânzari, Ludmila
dc.contributor.author Foiu, Taisia
dc.contributor.author Kulikovski, Lidia
dc.date.accessioned 2023-11-13T15:06:14Z
dc.date.available 2023-11-13T15:06:14Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.isbn 9975-948-39-1
dc.identifier.uri https://hapes.hasdeu.md/xmlui/handle/123456789/458
dc.description Рыцарь Великого Книжества: Константин Шишкан [Constantin Şişcan] - жизнь, творчество, оценки, исследования : Персонография / Bibl. Municipală „B.P. Hasdeu”, сост. : Margarita Şcelcikova, Inna Strelina ; отв. зa вып. : Lidia Kulikovski ; ред. : Ludmila Pânzari, Taisia Foiu. – Chişinău : Museum, 2005. – 220 c. : фoтo. ISBN 9975-948-39-1 en_US
dc.description.abstract This personography represents the first attempt to bring together bibliographic information about the life and 50-year creative activity of the well-known writer, film playwright, publicist, translator, literary critic and literary historian, editor and art scholar Constantin Shishcan, who writes in Romanian and Russian languages. The biobibliography is composed of three parts: The first part includes creation in the field of children's literature; poetry, composition, prose, works by Constantin Şișcan, translated into other languages; Constantin Şișcan - translator; journalistic and literary critic, articles; author of prefaces, introductory articles, and book reviews; Activity as secretary of the Council of the Union of Writers; speeches at congresses, writers' plenaries, on radio and TV, meetings; interviews, conversations; compiler, editor, editorial board member. The second part includes letters and fragments of letters to the writer, epigrams, sketches, congratulations; Part three contains auxiliary indexes. Данная персонография представляет собой первую попытку собрания воедино библиографической информации о жизни и 50-летней творческой деятельности известного в республике и за ее пределами писателя, кинодраматурга, публициста, переводчика, литературного критика и историка литературы, редактора и ученого-искусствоведа Константина Шишкана, пишущего на румынском и русском языках. Персонография состоит из трех частей : I часть, творчество в области детской литературы ; поэзию, песенное творчество, прозу, произведения К. Шишкана, переведенные на другие языки ; К. Шишкан — переводчик ; литературно-публицистические и критические статьи ; автор предисловий, вступительных статей и рецензий на книги ; деятельность на посту секретаря Правления Союза писателей; выступления на съездах, пленумах писателей, на радио и ТВ, встречах ; интервью, беседы ; составитель, редактор, член редколлегий. II часть, письма и фрагменты писем к писателю, эпиграммы, дружеские шаржи, поздравления ; III часть, вспомогательные указатели. Această biobibliografie reprezintă prima încercare de a reuni informații bibliografice despre viața și activitatea creativă de 50 de ani a cunoscutului scriitor, dramaturg, publicist, traducător, critic literar și istoric literar, editor și savant de artă Constantin Șișcan. Biobibliografia este compusă din trei părți: Prima parte include creația în domeniul literaturii pentru copii; poezie, compoziție, proză, lucrări de Constantin Șișcan, traduse în alte limbi; Constantin Șișcan - traducător; jurnalistic și critic literar, articole; autor de prefețe, articole introductive și recenzii pentru cărți; Activitate ca secretar al Consiliului Uniunii scriitorilor; discursuri la congrese, plenuri ale scriitorilor, la radio și TV, întâlniri; interviuri, conversații; alcătuitor, redactor, membru al redacției. Partea a doua include scrisori și fragmente de scrisori către scriitor, epigrame, schițe, felicitări; Partea a treia conține indici auxiliari. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Museum en_US
dc.subject Literatură en_US
dc.subject scriitor en_US
dc.subject critic literar en_US
dc.subject publicist en_US
dc.subject Constantin Șișcan en_US
dc.title Рыцарь Великого Книжества: Константин Шишкан [Constantin Şişcan] - жизнь, творчество, оценки, исследования : Персонография en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account