Cercetare bibliografică

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău”; Verebcean, Taisia; Pânzari, Ludmila; Pohilă, Vlad; Kulikovski, Lidia (Museum, 1996)
  Lucrarea are ca scop informarea publicului larg, despre literatura privitoare la Chişinău și reflectă diversitatea vieţii social-politice, economice, culturale a municipiului. The aim of the work is to inform the general ...
 • David, Alexandru; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Kulikovski, Lidia; Colesnic, Iurie (Universitas, 1993)
  Lucrarea este primul volum al „Bibliotecii „Basarabiana” (Bibliografia Basarabiei) menite să alcătuiască temelia documentară a bibliografiei basarabene, iniţiată de Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” şi elaborată sub ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Publică Ovidius; Ciobanu, Liuba; Cebotari, Margareta; Kulikovski, Lidia (S.n., 2004)
  Lucrarea reprezintă un catalog al publicațiilor vechi editate în România, Basarabia și străinătate, la sfârșitul secolului XIX - prima jumătate a secolului XX. Catalogul cuprinde 502 cărți apărute în perioada 1882-1950 în ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Publică Transilvania; Capiţa, Ludmila; Pânzari, Ludmila; Pohilă, Vlad; Kulikovski, Lidia (Museum, 2005)
  Biobibliografia este dedicată aniversării a 70-a a poetului, prozatorului dramaturgului, epigramistului, traducătorului Petru Cărare şi cuprinde un volum considerabil de informaţii, ce reflectă diversitatea creaţiei şi ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău”; Tricolici, Claudia; Scobioală, Genoveva; Kulikovski, Lidia (Grafema Libris, 2010)
  Prezenta Biobibliografie este dedicată apreciatului publicist, lingvist şi cercetător ştiinţific, Vlad Pohilă. Lucrarea prezintă materiale din activitatea sa în calitate de ziarist, eseist, traducător, prozator, recenzent, ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău”; Tricolici, Claudia; Pohilă, Vlad; Kulikovski, Lidia (Pontos, 2002)
  Ediția este un catalog al cărţilor cu autografe şi dedicaţii, donate Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” şi filialelor ei. The edition is a catalog of books with autographs and dedications, donated to the Municipal ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Publică Transilvania; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău”; Capiţa, Ludmila; Foiu, Taisia; Pohilă, Vlad; Scobioală, Genoveva; Kulikovski, Lidia; Onciu, Parascovia (Grafema Libris, 2011)
  Biobibliografia este dedicată aniversării a 60-a a scriitorului Ianoş Ţurcanu şi reflectă creaţia şi activitatea sa ca poet, prozator, publicist, parodist, grafician, textier şi coordonator al unor editii. Lucrarea este a ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Publică de drept (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2024-03-28)
  Prezenta monografie biobibliografică, prilejuită de evenimentul aniversar, rămâne a fi un omagiu adus lui Victor Pușcaș – jurist, om politic și de stat, promotor consecvent al Legii și dispozițiilor constituționale, ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2024-03-28)
  Prezenta biobibliografie este dedicată aniversării a 80-a de la naștere a artistului Ioan Paulencu – o fire emblematică, care înscrie cu succes o pagină de glorie în arta și cultura națională. Este cunoscut la noi și peste ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Evreiască „Ițik Mangher” (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2024-03-28)
  Prezenta biobibliografie este dedicată poetului și traducătorului basarabean Paul Mihnea, autor al „coroanei de coroane” a sonetului, cu ocazia aniversării, în 2021, a 100 de ani de la naștere. Lucrarea oferă o vastă ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău”; Kulikovski, Lidia; Pohilă, Vlad (Colograf-com, 2002)
  Bibliografia a fost editată cu prilejul aniversării a 125 ani de activitate ai Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” și include diferite tipuri de documente, care reflectă activitatea bibliotecii: rapoarte, programe de ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Publică Transilvania; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău”; Capiţa, Ludmila; Foiu, Taisia; Pohilă, Vlad; Kulikovski, Lidia (Museum, 2006)
  Biobibliografia este dedicată aniversării a 55-a a scriitorului lanoş Țurcanu şi reflectă creaţia şi activitatea sa ca poet, prozator, publicist, parodist, textier. The biobibliography is dedicated to the 55th anniversary ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Publică „M.Ciachir”; Mahu, Ion; Pohilă, Vlad; Kulikovski, Lidia (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2004)
  Ediția este consacrată unei personalităţi cu interese multilaterale; scriitorul, savantul, profesorul, compozitorul şi interpretul Dionisie Tanasoglu. The edition is dedicated to a personality with multilateral interests; ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Драганов, Петр; Kulikovski, Lidia; Colesnic, Iurie (Universitas, 1993)
  Ediția a fost realizată de Petre Draganov, enciclopedist, un om de știință, filolog slav, etnograf și istoric literar, director al Seminarului pedagogic din Rovninsk, și reprezintă un Index bibliografic alfabetic al surselor ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Publică Transilvania; Capiţa, Ludmila; Onciu, Parascovia; Kulikovski, Lidia; Foiu, Taisia; Pohilă, Vlad (Bons Offices, 2006)
  Prezenta biobibliografie este dedicată aniversării a 75-a a scriitorului, poetului, prozatorului, pedagogului şi folcloristului lon Bejenaru şi reflectă opera scriitorului în original şi în traduceri, publicistică, referințele ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău”; Canțâr, Tamara; Pânzari, Ludmila; Pohilă, Vlad; Kulikovski, Lidia (Litera, 1998)
  Prezenta bibliografie este o mărturie a activităţii multilaterale a lui lulian Filip și conține: materiale despre viața şi creaţia poetului, Versuri şi proză în culegeri şi periodice, Epigrame, parodii despre umor, Parodii, ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Colac, Tudor; Kulikovski, Lidia; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău” (Grafema Libris, 2004)
  Biobibliografia cuprinde momentele semnificative ale vieţii şi activităţii folcloristului Nicolae Băieşu, personalitate marcantă a ştiinţei etnologice contemporane. Lucrarea a fost editată cu prilejul aniversării a 70-a ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu”; Madan, Natalia; Vulpe, Elena; Kulikovski, Lidia; Foiu, Taisia; Pohilă, Vlad (ÎM CEP „Chişinău-Prim”, 2006)
  Bibliografia „Nicolae lorga şi permanenţele istoriei” este dedicată ilustrului savant şi patriot român de la naşterea căruia s-au împlinit 135 ani şi constituie un pios omagiu al Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu” din ...
 • Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Centrul de Informare și Documentare „Chișinău”; Departamentul Marketing; Kulikovski, Lidia; Scobioală, Genoveva; Foiu, Taisia; Tcaci, Rodica; Pohilă, Vlad (Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, 2007)
  Catalogul Publicaţiile Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” cuprinde cele mai reprezentative lucrări elaborate de colaboratorii bibliotecii, dar şi lucrări editate sub auspiciile bibliotecii din proiecte comune cu ...
 • Șpac, Ion; Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”; Academia de Științe a Republicii Moldova, Biblioteca Științifică Centrală; Kulikovski, Lidia; Pânzari, Ludmila; Pohilă, Vlad (Pontos, 2002)
  Bibliografia include informații din cuprinsul revistei „Viaţa Basarabiei”, revistă de cultură generală, editată în perioada 1932-1944 de Asociaţia culturală „Cuvânt Moldovenesc”, fondator și preşedinte al Asociației fiind ...

View more