HAPEs - Institutional repository of "B.P. Hasdeu" Municipal Library

Presa basarabeană de la începuturi pînă în anul 1957 : Catalog

Show simple item record

dc.contributor.author Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”
dc.contributor.author Biblioteca Publică „M.V. Lomonosov”
dc.contributor.author Şcelcikova, Margarita
dc.contributor.other Ludmila Pânzari
dc.date.accessioned 2023-09-22T07:43:57Z
dc.date.available 2023-09-22T07:43:57Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.isbn 9975-903-57-6
dc.identifier.uri https://hapes.hasdeu.md/xmlui/handle/123456789/439
dc.description Presa basarabeană de la începuturi pînă în anul 1957 : Catalog / Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”, Bibl. Publică „M.V. Lomonosov” ; alcăt. şi cul. : Margarita Şcelcikova ; red. : Ludmila Pânzari ; ed. îngr. de Lidia Kulikovski. – Chişinău : Epigraf, 2002. – 620 p. : 12 f. il. en_US
dc.description.abstract This work represents a catalog of periodical publications published on the territory of Bessarabia and abroad, in the period 1812-1957. The catalog „The Bessarabian press from the beginning till 1957” is the first work of this kind elaborated in the Republic of Moldova by the Municipal Library „B. P. Hasdeu”. The bibliography contains: magazines, newspapers, notes, yearbooks, address books, bulletins, almanacs, calendars, rotaprint printed sheets, typewritten and manuscripts. The work includes the description of regional, governmental, provincial, republican periodicals, city newspapers, temporary newspapers, newspapers in newspapers, editions of various public organizations, parties. Lucrarea de faţă reprezintă un catalog al publicaţiilor periodice editate pe teritoriul Basarabiei şi în străinătate, în perioada 1812-1957. Catalogul „Presa basarabeană de la începuturi până în 1957” este prima lucrare de acest fel realizată în RM şi o primă lucrare de aşa gen şi volum realizată de Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”. Bibliografia conţine: reviste, ziare, însemnări, anuare, cărţi de adrese, buletine, almanahuri, calendare, foi tipărite la rotaprint, şapirograf, dactilografiate şi manuscrise. Lucrarea include descrierea publicaţiilor periodice regionale, guberniale, ţinutale, republicane, orăşeneşti, ziare temporare, ziare în ziare, ediţii ale diferitelor organizaţii obşteşti, partide. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Epigraf en_US
dc.subject Presa basarabeană en_US
dc.subject Ziare en_US
dc.subject Reviste en_US
dc.subject Viaţa Basarabiei en_US
dc.subject Sfatul Ţării en_US
dc.subject Luminătorul en_US
dc.subject Бессарабские Кишиневские Ведомости en_US
dc.subject Ludmila Pânzari en_US
dc.subject Lidia Kulikovski en_US
dc.title Presa basarabeană de la începuturi pînă în anul 1957 : Catalog en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account